ArtArchiv
25.08.
2023

ARTAS BLOG

https://artarchivestudy.blogspot.com

 

ARTAS – Studium uměleckých archivů. Před a po roce 2004.

 

V rámci projektu ARTAS jsme spustili blog, kde postupně uveřejňujeme výsledky workshopů, rozhovory i nové průniky databází s partnery projektu basis wien a Moderna galerija Ljubljana.

 

Od ledna 2023 spolupracujeme se dvěma uměleckými archivy  – basis wien Documentation Centre for Contemporary Art (Vídeň) a Moderna galerija Archive Department (Ljubljana) na dvouletém projektu ARTAS – Studium uměleckých archivů. Před a po roce 2004. 

Výchozí bod projektu je rok 2004, kdy došlo k dosud největšímu rozšíření Evropské unie. Se vstupem deseti nových členských států, včetně České republiky a Slovinska, se změnily politické, ekonomické a sociální vztahy mezi státy. Společný projekt zkoumá, jaký vliv měl tento historický moment na současné umění v daném prostředí. Vycházíme z materiálů uložených v našich třech archivech a z informací, které se v našich třech databázích protínají, oslovujeme klíčové aktéry vybraného období.

 

3. a 4. dubna 2023 proběhl první společný workshop v basis wien, 21. a 22. srpna 2023 proběhl druhý společný workshop v archivu Moderna galerija v Ljubljani. 

Na novém blogu se dočtete o přípravě dotazů do databází, možnostech vizualizace dat, porovnávání dat a strategiích, jak data analyzovat.

Podnětný je také příspěvek o dokumentech, které ze svého archivu připravili basis wien. Tyto dokumenty ukazují rakouskou silnou vazbu mezi obchodními zájmy a kulturní angažovaností ve střední a východní Evropě kolem roku 2004, právě v souvislosti s rozšířením EU. Patří mezi ně například expanze společnosti Baumax a s ní spojená umělecká cena Essel Art Award, rozšiřování bankovního domu Erste Bank a s ním spojená iniciativa tranzit.org a vlastní umělecká sbírka Kontakt Collection, stejně jako velké výstavní přehlídky BAWAG Foundation a Generali Foundation v roce 2004.

 

Projekt je spolufinancován programem Evropské unie Kreativní Evropa (2023-2024) a Národním plánem obnovy České republiky.

 

www.artarchiv.cz


www.basis-wien.at


www.mg-lj.si/en/library-and-archives


https://artarchivestudy.blogspot.com