ArtArchiv

O nás
Spolek Archiv výtvarného umění spravuje a zpracovává rozsáhlou sbírku dokumentů zejména českého a slovenského výtvarného umění 20. a 21. století – katalogy, monografie, pozvánky, knihy, časopisy, fotografie apod. Dokumenty skladujeme v pronajatých prostorách v Praze 4 Nuslích. Uložené dokumenty zpracováváme v informačním systému abART (www.isabart.org).
Provozujeme studovnu a sklady dokumentů v Praze 4 Nuslích, knihovnu v Centru současného umění DOX v Praze 7, celoročně realizujeme výstavy v prostorách Malé věže DOXu a ve studovně v Nuslích, pořádáme přednášky, zpracováváme bibliografie a vydáváme publikace.

Archiv výtvarného umění
Archiv výtvarného umění vznikl v roce 1984 jako součást činnosti Galerie H v Kostelci nad Černými lesy. Původní vymezení (české a slovenské výtvarné umění od roku 1939) se brzy rozšířilo, archiv se všestranně – časově (staré umění), územně (zahraniční umělci, exil), oborově – otevřel. Hlavním zájmem dál zůstává současné české a slovenské výtvarné umění. Základem archivu jsou katalogy setříděné do několika oddílů: katalogy samostatných výstav, katalogy společných výstav, katalogy skupin, katalogy jednotlivých galerií. Zvláštním oddílem je typografická sbírka s více jak 30.000 svazky. Kromě katalogů, monografií, knih a časopisů Archiv shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje i další dokumenty, které se jinde systematicky nearchivují - pozvánky, plakáty, tiskové zprávy, texty, výstřižky, fotografie, diapozitivy, parte, navštívenky ad. Jde o největší takto specializovanou sbírku u nás. Duplicitní materiály nabízíme nekomerčním galeriím k výměně, ostatním zájemcům k prodeji (https://eshop.artarchiv.cz).

Sklady archiválií a studovna pro veřejnost v Praze 4 Nuslích
V roce 2018 jsme přestěhovali naše archiválie (statisíce dokumentů) do pronajatých skladů v ulici Pod Terebkou 1139/15, Praha 4 Nusle. Zde archivujeme všechny naše dokumenty, autorské i kolektivní katalogy, obsáhlou typografickou sbírku, časopisy, tisíce pozvánek, plakáty, diapozitivy a veškeré další archiválie. Vedle skladů provozujeme Pod Terebkou i veřejně přístupnou studovnu.

Knihovna a výstavy
Od ledna 2010 Archiv provozuje knihovnu v 1. patře Centra současného umění DOX, v Praze 8 Holešovicích. Knihovna slouží zároveň jako studovna s počítači, skenerem, tiskárnou. V přilehlém prostoru knihovny tzv. Malé věži pořádá Archiv výstavy s tematikou našeho archivu (Pohled do archivu 1: Fotografie, Pohled do archivu 3: Parte, Pohled do Archivu 7: Diapozitiv, Pohled do archivu 14: Katalog).

Informační systém abART
Archiv od roku 2003 vyvíjí, plní a provozuje vlastní informační systém – abART, jde o obsáhlou databázi českého a slovenského umění zdarma přístupnou na adrese www.isabart.org. abART vznikl za účelem zpracování dokumentů a informací, s důrazem je co nejpřesněji podchytit, utřídit a hloubkově (vědecky) zpracovat.
Základním principem je všestranné propojení vkládaných dat. Informace (data) nejsou mechanicky přebírány, vždy se odkazují na pramenné zdroje, zatím převážně na dokumenty uložené v Archivu. K začátku listopadu 2022 je v abARTu založeno 177 423 osob, zpracováno 102 706 výstav a akcí, 245 720 dokumentů, vytvořeno 3 150 963 základních vazeb, přičemž zpracovaná je zatím jenom část fondu.
abART umí díky svým vazbám vytvořit přehledy výstav, soupisy literatury, výročí, soubory rodáků, regionálních osobností. Při tvorbě záznamů jsou citovány prameny, data jsou denně aktualizována.
abART dnes využívá řada cílových skupin – studenti, teoretici umění, kulturní pracovníci, novináři, publicisté, knihovníci, galeristé, sběratelé, nakladatelé, informační centra ad.
Informace uložené v abARTu mohou být sdílené a šířené pod podmínkou licence Creative Commons – BY-NC-SA (Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci).

Publikace
Archiv výtvarného umění se zabývá publikační činností. Vydali jsme již několik knih.
Edice Divadlo 1961–1970, 2014 (ve spolupráci s nakladatelstvím Pražská scéna)
Ona, 2014
Sídliště Solidarita, 2014
Cesty mohou býti rozličné, 2015
Zdenek Seydl a knihy, 2015
Galerie H, 2016
Malá řada Soudobé světové prózy, 2017
Umění jako princip a zákonitost, 2017
Marie Blabolilová: Grafika, 2018
Marie Molová: Sny, 2018
Soudobá světová próza, 2019
František Doležal: Poesie a život, 2020 (ve spolupráci s Jarmilou Štogrovou)
Karel Prager a Družstvo pro výstavbu rodinných domků s ateliéry, 2020
Edice Plamen, 2021

Činnost spolku Archiv výtvarného umění finančně podporují Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha a Státní fond kultury ČR.