ArtArchiv
03.09.
2018

J.H. Kocman: Sample Book of Decorated Papers

Archiv výtvarného umění zve na výstavu v galerii autorské knihy Polička/Shelf

knihovna Archivu, DOX, Poupětova 1, Praha 7

od 3.9. do 1.10.2018

Knížku, kterou si v Poličce můžete prohlédnout po celé září, nám zapůjčil Jiří Hynek
Kocman, podepisující se výhradně J.H. Kocman, resp. JHK. Ani minigalerie autorské knihy totiž
nemůže přehlížet práci tohoto konceptuálního umělce a pedagoga. Pozornost si totiž zaslouží
nejenom protože je kontroverzní.
JHK vystudoval Vysokou školu veterinární a v oboru klinické farmakologie veterinárních
léčiv pracoval 27 let. Již od roku 1965 se ale také intenzivně zabývá výtvarným uměním a od
počátku 70. let vytváří autorské knihy a papíry. Pro jeho umělecké směřování byla zlomová
setkání s teoretikem a básníkem Jiřím Valochem a také s malířem a konceptuálním umělcem
Daliborem Chatrným. Proto také v jejich práci nalézáme průsečíky. Knihařské a papírenské
řemeslo si později JHK osvojil u vynikajícího uměleckého knihaře prof. Jindřicha Svobody a u
restaurátora knih a papíru Tomáše Vyskočila.
Právě řemeslné provedení autorských knih JHK je pak tím, co diváka nejvíc překvapí.
Zatímco ostatní konceptualisté se pokoušejí vyjádřit svoji myšlenku co možná nejjednoduššími
prostředky, JHK se nebojí vytvářet konceptuální díla vysoké řemeslné kvality. Což je na první
pohled paradoxní, na ten druhý ale ne tak docela. Forma přece nemusí být vždycky na překážku.
Takový charakter má velká část Kocmanových realizací, včetně série tzv. paper-re-making
books, jejichž ukázku můžete spatřit v Poličce. Vystavená kniha, nazvaná Sample Book of
Decorated Papers, vznikla v roce 2009. Jedná se o unikátní dílo, svázané autorem z autorských
ručních papírů do celokožené vrstvené vazby z hnědé koziny. Knižní blok tvoří ruční papír
vlastní výroby s příměsí fragmentů dekorativních knihařských papírů. Kniha je na zadním
přídeští označena identifikačním číslem, odkazujícím na přiložený list s údaji o specifikaci této
knihy-objektu.
V samotné Kocmanově práci s papírem a kůží je pak patrná blízkost knihvazačské tvorbě
Josefa Váchala, kterou ostatně pečlivě studoval a mnohokrát volně interpretoval.

Velmi významně mne ovlivnila knihvazačská tvorba Josefa Váchala, i když to byl pravý opak
toho, co svýma jemnýma rukama kouzlil můj učitel pan profesor Svoboda, který vytvářel ty
nejušlechtilejší vazby na francouzský způsob. Váchal byl sice primárně vyučený knihař, ale jeho cílem
nebylo virtuózní knihařství. V českém prostředí byl průkopníkem tvorby autorských knih. Sám si knihy
napsal, ilustroval, vytiskl, a dokonce i vázal. Svoje vazby vytvářel svým způsobem rustikálně, k čemuž
ho pobízel i jeho nejoblíbenější strukturovaný prášilský ruční papír. Mě ty jeho robustní knihy,
působící někdy skoro až „obludně“, úplně fascinovaly. / Jiří Hynek Kocman

 

Anna Pleštilová